Skip to main content

Svenska ambassaden Santiago

Nytt kansli

 • År
  2023
 • Plats
  Santiago - Chile
 • Beställare
  UD
 • Ansvarig arkitekt
  Sven Nyström
 • Medverkande arkitekt
  Monica Huselius, Lukas Bidö
 • Inredningsarkitekt
  Boel Allende
 • Beskrivning

  Sveriges ambassad i Santiago omlokaliserade och flyttade år 2023 in i nya moderna lokaler centralt belägna i Santigo de Chile.

  Den nya kontorslokalens interiör har skapats med fokus på funktionalitet och hållbarhet.

  I utformningen har stor vikt lagts vid miljömedvetna val och hänsyn till Cradle-to-Cradle-principerna. Cradle-to-Cradle (C2C) är en hållbarhetsfilosofi och certifieringsstandard som främjar design av produkter för fullständig återvinningsbarhet och återanvändning, med syfte att minimera miljöpåverkan genom två kretslopp: det biologiska och det tekniska. Principen har spelat en central roll vid val av ytskikt och inredning.

  En stor utmaning i projektet har varit att hantera begränsat utrymme och samtidigt upprätthålla de höga standarderna som krävs för en modern ambassad.

  Genom en kombination av olika typer av arbetsutrymmen har en balans mellan öppenhet och avskildhet skapats. Öppna kontorslandskap främjar samarbete och kommunikation, medan enskilda kontorsrum möjliggör koncentrerat arbete och möten. Tysta rum har integrerats för att erbjuda en plats för diskussioner och möten som kräver extra avskildhet och fokus. Genom noggrann planering och design har ytorna optimerats för att möta ambassadens behov på ett effektivt sätt.