Skip to main content

Kv. Gåsen Lindesberg

Tävlingsförslag

 • År
  2014
 • Plats
  Lindesberg
 • Beskrivning

  BESKRIVNING AV FÖRSLAGET
  Lindesbergs gamla stad består av smala hus, kanske under sex meter i bredd, alla inordnade i ett ortogonalt system. De flesta husen är byggda direkt mot tomtgräns, vanligtvis är de byggda fram till hörn. Det är bland annat detta som ger denna stadsdel dess karaktär och skönhet. Det finns byggnader som bryter mönstret; institutionsbyggnader och byggnader av publik karaktär. De tillåter sig att ligga indragna från gatulivet eller som skolan i kvarteret Gåsen, placerade vid gatan men mitt på tomten.

  Husen är aldrig mer än två våningar. Ibland hittar man hus med takkupor för en tredje våning, men det är forfarande tvåvåningshus. Längre norrut i staden, förbi Stadshotellet, finns högre hus och här hittar man sekelskifteshus i tre våningar, och nybyggda hus i fem våningar med lägre bjälklagshöjd. Dessa finns inte i Kv. Gåsens närhet.

  Vi provade först att göra breda hus på tomtens del ned mot vattnet. Det visade sig snart att det inte var möjligt att få dem att stämma med den struktur som den här delen av staden har i övrigt. Stora breda hus blir snabbt ett främmande inslag i denna rediga och strama stadsdel byggd efter timmerstockens längd. Vi valde därför att göra hus med samma bredd som de som redan finns på gatorna runt ikring. Det ger helt andra förutsättningar, men följer stadens struktur och tradition.

  Skolan i Kv. Gåsen dominerar omgivningen, men är trots detta ett tvåvåningshus, dock med betydligt högre våningar som ett resultat av den funktion den en gång haft. Genom att tomten sluttar och att den lägsta nivån för ny bostadsbebyggelse är +64 möh så blir det, oavsett vilka hus som byggs, minst en halvvåning mer mot Strandpromenaden. Vår bedömning är att platsen och dess omgivningar inte klarar fler än två våningar plus den sockelvåning som bildas pga av översvämningsrisken.

  Vi har rest mycket i Bergslagen. Till Siggebohyttan har vi återvänt flera gånger. Byggnaden ligger som ett skepp i landskapet. Dess inbyggda svale, för kommunikationen i det övre planet, ger huset en oförglömlig karaktär. Vi har låtit oss inspireras av detta hus tillsammans med de hus vi sett inne i Lindesbergs stad. Svalen finns i form av en loftgång i de nya husen, men viktigare, den finns i planlösningen i lägenheterna genom den utsträckta hallen som har rikligt med fönster och binder samman rummen. Det har fått bli det motiv de flesta lägenheterna är byggda runt. Svalen (eller loftgången) ger rymliga balkonger för de lägenheter som ligger i husens ändar. Mittlägenheterna i det norra huset har balkong mot granntomtens gräs och parklandskap.

  BESKRIVNING AV FÖRSLAGET
  Lindesbergs gamla stad består av smala hus, kanske under sex meter i bredd, alla inordnade i ett ortogonalt system. De flesta husen är byggda direkt mot tomtgräns, vanligtvis är de byggda fram till hörn. Det är bland annat detta som ger denna stadsdel dess karaktär och skönhet. Det finns byggnader som bryter mönstret; institutionsbyggnader och byggnader av publik karaktär. De tillåter sig att ligga indragna från gatulivet eller som skolan i kvarteret Gåsen, placerade vid gatan men mitt på tomten.

  Husen är aldrig mer än två våningar. Ibland hittar man hus med takkupor för en tredje våning, men det är forfarande tvåvåningshus. Längre norrut i staden, förbi Stadshotellet, finns högre hus och här hittar man sekelskifteshus i tre våningar, och nybyggda hus i fem våningar med lägre bjälklagshöjd. Dessa finns inte i Kv. Gåsens närhet.

  Vi provade först att göra breda hus på tomtens del ned mot vattnet. Det visade sig snart att det inte var möjligt att få dem att stämma med den struktur som den här delen av staden har i övrigt. Stora breda hus blir snabbt ett främmande inslag i denna rediga och strama stadsdel byggd efter timmerstockens längd. Vi valde därför att göra hus med samma bredd som de som redan finns på gatorna runt ikring. Det ger helt andra förutsättningar, men följer stadens struktur och tradition.

  Skolan i Kv. Gåsen dominerar omgivningen, men är trots detta ett tvåvåningshus, dock med betydligt högre våningar som ett resultat av den funktion den en gång haft. Genom att tomten sluttar och att den lägsta nivån för ny bostadsbebyggelse är +64 möh så blir det, oavsett vilka hus som byggs, minst en halvvåning mer mot Strandpromenaden. Vår bedömning är att platsen och dess omgivningar inte klarar fler än två våningar plus den sockelvåning som bildas pga av översvämningsrisken.

  Vi har rest mycket i Bergslagen. Till Siggebohyttan har vi återvänt flera gånger. Byggnaden ligger som ett skepp i landskapet. Dess inbyggda svale, för kommunikationen i det övre planet, ger huset en oförglömlig karaktär. Vi har låtit oss inspireras av detta hus tillsammans med de hus vi sett inne i Lindesbergs stad. Svalen finns i form av en loftgång i de nya husen, men viktigare, den finns i planlösningen i lägenheterna genom den utsträckta hallen som har rikligt med fönster och binder samman rummen. Det har fått bli det motiv de flesta lägenheterna är byggda runt. Svalen (eller loftgången) ger rymliga balkonger för de lägenheter som ligger i husens ändar. Mittlägenheterna i det norra huset har balkong mot granntomtens gräs och parklandskap.

  De lägenheter som ligger ut mot vattnet har stora balkonger under tak. Viktigt här är att husets hörn är väl redovisade genom breda hörnpelare. Balkongerna blir därigenom en del av huset och inte något som hängts på huskropparna. Lägenheterna på första våningsplanet, i de bägge husen som ligger i tomtgräns, har uteplats på markplan under de stora träden mot Kungsgatan.

  Taken i Lindesbergs gamla stadsdel är påfallande tunna och rikt dekorerade undertill med profilerade tassar. Vår tolkning av det blir att göra ett tak med tydliga taktassar och ett lager åsar mot gavlarna för att ge de nya husen den detaljeringsnivå de behöver för att kunna samtala med de gamla.

  Vi har ritat ett hus på var sida om skolan, samt ett dem emellan. Husen vid sidan av skolan ligger i sidogatornas gatuliv. Tanken är att fortsätta på, och laga stadens struktur. Men de bägge yttre husen är tillbakadragna från Kungsgatan för att spara de stora träden samt ge lägenheterna i fd skolan bättre utsikt. Enligt stadens arkitektur borde husen gå ända upp till hörnen av tomten, men vi har gjort det avsteget. De yttre husen har röd slamfärgad panel som en inramning av kvarteret, huset i mitten är ljust med träpanel målad i en bruten vit kulör. Tillsammans ger de tre husen en bostadsyta på 1300m2.

  Husen är upplyfta på plintar eller pelare, och där på markplanet finns entréer och garage. Vi tycker inte att man behöver dölja det faktum att husen behöver lyftas upp; det påminner om en hamnbebyggelse med hus stående i eller nära vattnet med tåliga material där de är som mest utsatta. Mellan pelarna finns en glespanel som skyddar mot snödrev men låter luften svepa fritt. I det mittersta huset har detta utrymme i markplan istället fått ge plats för kanotupplag för kvarterets kommande roddarklubb.

  Gårdarna i kvarteren runt ikring är till största del nyttoträdgårdar. De har fruktträd, krusbärs- och vinbärsbuskar med grusgångar och gräsytor. Framförallt har de träd och växter som ger ätbara frukter. Det vill vi att Kv. Gåsens gård ska ta efter. Därför föreslår vi ett stort antal äppelträd planterade i rader och bärbuskar längs med husen. Mitt i äppellunden finns en lekplats för barnen och en boulebana för de lite äldre.