Skip to main content

Blå salongen på Tullgarns slott Berlinerblå efter restaurering

28 oktober 2015

Från Statens Fastighetsverk, läs artikeln i sin helhet här

Blå salongen, Tullgarns slotts paradrum, har under året genomgått en varsam målerirestaurering. Huvudanledningen till restaureringen är att salongens linoljefärgsspackel krackelerat och lett till att färgen börjat släppa från väggarna. Måleriarbetet, som utförts av mycket skickliga hantverkare, avslutas under november. Då visningsverksamheten åter öppnar i vår kommer slottets besökare att få uppleva salongen Berlinerblå, så som den såg ut på Gustav V och kronprinsessan Victorias tid.

Blå salongen är ett centralt rum på Tullgarns slott, vackert placerat i paradvåningens mittaxel. Rummets ursprungliga gustavianska inredning med bröstningspaneler och dörrar är från slutet av 1700-talet och kom till under hertig Fredrik Adolfs tid. Hundra år senare, efter det att Gustav V och kronprinsessan Victoria flyttat in, moderniserades salongen i sydtysk och lite frodigare nyrokoko. Väggarna fick fältindelning med listverk av stuck och trä. Taklisten fick ett nätliknande mönster och allt målades i olika nyanser av blått. Rummet har sedan dess kallats för den Blå salongen. Idag har salongen en särställning på slottet då det är ett av fåtal rum som helt fått behålla sin 1880-talskaraktär.

- Då Gustav V och Victoria tog över slottet efter hertig Fredrik Adolf lät de göra om många av rummen i tidstypisk 1880-talsstil. Flera av dessa rum återställdes sedan på 1960-talet till den äldre gustavianska inredningen. Blå salongen är dock intakt och har kvar sin salongsinredning i nyrokoko. Rummet är därigenom starkt förknippat med kronprinsessan Victoria och hennes tyska bakgrund, säger Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Från flagor till enhetlig glans

På 1800-talet eftersträvade man släta ytor som underlag för linoljefärgsmålning. Ytorna spacklades med linoljespackel och slipades jämnt. Problemet med linoljefärgsspackel är att det krackelerar och släpper efter cirka hundra år, något som nu hänt.

- Krackeleringen är huvudorsaken till att vi valt att restaurera just nu. Därtill var taket smutsat. Under 1900-talet har en del bättringsmålningar genomförts, vilka tyvärr avvikit i kulör. Genom att vi nu går igenom hela salongen får vi en vacker helhet. Genom restaureringen återfår salongen sin krispighet och forna glans, säger Leif Hed, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Det är bara salongens mest skadade ytor som åtgärdats under restaureringen, totalt ca 70 procent av rummet. Listverken av trä, som inte har underlag av linoljespackel, har endast rengjorts liksom taklisten med sitt intrikata nät.

- Det finns ett värde i att den gamla färgen finns kvar, en autenticitet i originalet. Samtidigt gör detta ställningstagande valet av huvudkulör lite svårare eftersom vi måste ta hänsyn till rummets tidigare nyanser för att få en helhet, säger Leif Hed.

För att få fram rätt kulör skickade Statens fastighetsverk färgflagor från Blå salongen till analys på Nationalmuseet - Bevaring & Naturvidenskab i Köpenhamn. Analysen visade att det blå pigmentet, salongens huvudnyans, är Berlinerblått. En nyans som fått justeras något för att stämma överens med de, med åren, lite gulnade salongssnickerierna.

Gammal metod för rätt yta

Väggfälten i Blå salongen har i original en stöpplad yta, en målerimetod som innebär att man - innan färgen torkar - går över den med borste för att få till en fin men ojämn yta.

- Denna teknik kan förenklat sägas likna moderna rollade ytor. Vid tiden för Blå salongens tillkomst var dock detta en exklusiv målningsbehandling. Under restaureringen har våra skickliga målare handstöpplat väggfälten på precis samma sätt som man gjorde förr, säger Leif Hed.

Restaureringen, i vilken man använt samma målerimetoder som vid rummets tillkomst, påbörjades förra vintern och beräknas vara klart under november.

Tidstrogen återmöblering

Blå salongens ursprungliga 1880-talsmöbler är välbevarade och kommer efter avslutad restaurering att ställas tillbaka. Målsättningen för Statens fastighetsverk är också att i nära samarbete med Kungl. Husgerådskammaren, åstadkomma en än mer tidstrogen återmöblering av salongen. Detta genom viss ommöblering samt genom att tillföra en stor mönstrad matta och stora palmliknande växter.

För mer information kontakta:

Leif Hed, teknisk förvaltare, Statens fastighetsverk, 010 478 70 75, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jacob Hidemark, slottsarkitekt, 070 669 77 93, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.