I ur och skur - Järva

Förskola

 • År
  2016
 • Plats
  Järvastaden, Solna kommun
 • Beställare
  Functional Facilities
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Malin Holmberg
 • Beskrivning
  I den nya stadsdelen Järvastaden uppförs under 2015 en förskola för 4 avdelningar i två plan. Likt våra andra I Ur och Skur projekt var fastighetens förutsättningar och pedagogikens inriktning ramen för formgivningen. I Järva är tomtarean begränsad och flankerad av två grannar men vätter samtidigt mot Igelbäckens naturreservat. På tomten fanns även flera vackra tallar. Dessa villkor bidrog till den snedställda glasfasaden och byggnadens placering. Samtidigt bidrar gavelfasadens tydliga siluett och de svepande glaspartierna till igenkänning mellan I Ur och Skur projekten. 

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.