Skip to main content

Solna kyrka

Inredning av väntrum

 • År
  2017
 • Plats
  Stockholm
 • Ansvarig arkitekt
  Jakob Hidemark
 • Beskrivning
  Restaurering av östra gravkoret i Solna kyrka. Ny färgsättning och inredning.