Skip to main content

Gjuteriet

Nybyggnad bostäder

 • År
  2017-2022
 • Plats
  Norra Munktellstaden, Eskilstuna
 • Beställare
  Magnolia bostad
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Gustav Vrang
 • Medverkande arkitekt
  Emma Nilsson, Idha Övelius, Martin Stintzing, Daniel Berg, Lukas Bidö, Annika Odhner
 • Beskrivning

  Munktellstaden i Eskilstuna har sitt ursprung i det tidigare industriområdet Bolinder-Munktell och har på senare år genomgått en omvandling till ett attraktivt bostadsområde.

  Gjuteriet utgör en väsentlig del av den nya stadsdelen och är ett resultat av ett noggrant planerat projekt som vårt kontor, tillsammans med bland andra Magnolia Bostad och Serneke, har ägnat sig åt under flera år. Gjuteriet består av 98 bostadsrätter och 164 hyresrätter och har med sin arkitektur ambitionen att harmonisera med den äldre industriella karaktären och miljön i Eskilstuna. Tegel, puts och stål har fått en betydande plats i gatubilden vilket skapar en robust och tidlös estetik för flerbostadshusen samtidigt som de tydligt reflekterar det starka industriella arvet.

  Vår arbetsinsats har sträckt sig över flera olika delar av planeringsprocessen, från tidiga skisser till detaljprojektering. Särskild tonvikt har legat på att utveckla varierade bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter.