Gjuteriet

Nybyggnad bostäder

 • År
  2017
 • Plats
  Norra Munktellstaden, Eskilstuna
 • Beställare
  Magnolia bostad
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Gustav Vrang
 • Medverkande arkitekt
  Emma Nilsson, Idha Övelius, Martin Stintzing, Daniel Berg

HIDEMARK & STINTZING ARKITEKTER
GOTLANDSGATAN 55
116 65 STOCKHOLM

TEL 08 22 63 31
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.