WIEN

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

 

År: 2015
Plats: Wien, Österrike
Beställare: Statens fastighetsverk
Arkitekt: Martin Stintzing - Ansvarig och handläggande
  Daniel Berg - Handläggande
  Sven Nyström och Jacob Hidematk - Medverkande
Foto: Åke E:son Lindman
  Daniel Berg (representationssalar)

 

"Den tidigare svenska representationsbyggnaden, belägen på Liechtensteinstrasse i centrala Wien, har efter en omfattande renovering och ombyggnad förvandlats till ett funktionellt Schwedenhaus . Invigning skedde i oktober och Statens fastighetsverk (SFV) välkomnar den svenska ambassaden och OSSE - organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - till ljusa och moderna kontorslokaler i den historiskt intressanta fastigheten."

Läs hela artikeln här:

ARTIKEL SFV