ORANGERI

TILLBYGGNAD

ÄLVSALA

År: 2010
Plats: Värmdö
Beställare:   Privat
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande 
  Viktor Nilsson och Sven Nyström - Medverkande