vallda

NYBYGGNATION BOSTÄDER, INBJUDEN TÄVLING

År: 2011
Plats: Vallda, Kungsbacka
Beställare:   Skanska, Nya hem
Arkitekt: Jacob Hidemark, Martin Stintzing - Ansvarig
  Jacob Hidemark - Handläggande