ULVNÄSET

NYBYGGNAD OCH RENOVERING

År: 2010
Plats: Södermanland
Beställare:   Privat
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande
  Idha Övelius och Sven Nyström - Medverkande