TRÄDGÅRDSPAVILJONG

NYBYGGNAD

År: 2008 
Plats: Uppland
Beställare:   Privat
Arkitekt: Jacob Hidemark