TINGSGÅRDEN

År: 2018
Beställare:  Privat
Arkitekt: Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande
  Lukas Bidö - Medverkande
KA: Idha Övelius