TESSINSKA PALATSET

RESTAURERING

 

År: 2012
Plats: Gamla Stan, Stockholm
Beställare:   Statens Fastighetsverk
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Husarkitekt
  Malin Persson - Medverkande