TEL AVIV

NYTT AMBASSADKANSLI

År: 2015
Plats: Tel Aviv - Israel
Beställare:   Utrikesdepartementet
Arkitekt: Sven Nyström - Ansvarig och Handläggande
  Monica Huselius - Inredningsarkitekt
   

Sveriges ambassad i Tel Aviv flyttade i juni 2015 in i nya lokaler. Man lämnade en äldre kontorsfastighet för en ny del av ett kontorskomplex, en högre byggnad byggd uppepå en befintlig. Ambassaden tog större delen av 24:e våningen i anspråk.

 

 

 Innan ombygnation

 

Då byggnadens planform är rund och kontoren delades in med radiella väggar blev korridoren mellan kontorsrummen och kärnan en utmaning. Lösningen blev att trappa bredden och låta korridoren vidga sig till en större bredd i mitten. Kontorsrummens hörn öppnades för med glaspartier över hörn, vilka sticker ut som lyktor mot korridoren och kärnan.