strålsjöhuset

År: 2015
Plats:  
Beställare:   Privat
Arkitekt: Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande
  Malin Holmberg - Medverkande