STENKOLET 2

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2012
Plats: Södermalm, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Idha Övelius - Handläggande 
  Viktor Nilsson, Malin Holmberg och Sven Nyström - Medverkande

Bild från Stockholms stadsmuseums arkiv. Årtal okänt.