CASSIOPEA 6

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2013
Plats: Gamla stan, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:  Jacob Hidemark - Ansvarig
  Idha Övelius - Handläggande 
  Sven Nyström och Malin Holmberg - Medverkande