FLINTAN 1

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2013
Plats: Södermalm, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande 
  Malin Holmberg och Idha Övelius - Medverkande