SOLNA KYRKA

INREDNING AV VÄNTRUM

År: 2017
Plats: Stockholm
Beställare:  
Arkitekt: Jakob Hidemark - Ansvarig