FRITIDSHUS I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

År:                    2019

Beställare:         Privat

Arkitekt:           Jacob Hidemark

Medverkande:  Gustav Vrang, Daniel Berg