Säljarnas hus

INREDNING AV KONFERENSLOKALER

År: 2006
Plats: Stockholm
Beställare: Säljarnas riksförbund
Arkitekt: Martin Stintzing - Ansvarig