ORNÄSLOFTET

NYBYGGNAD

År: 2002
Plats: Ornäs, Dalarna
Beställare:   Borlänge Kommun, Statens Fastighetsverk
Arkitekt:   Jacob Hidemark, Martin Stintzing