FRITIDSHUS I SKÄRGÅRDEN

TILLBYGGNAD OCH RENOVERING

År: 2012
Plats:  Värmdö kommun
Beställare:   Privat
Arkitekt: Jacob Hidemark