LINNÉTRÄDGÅRDEN PAVILJONG

PROVISORISK PAVILJONG

År: 2007
Plats: Linnéträdgården, Uppsala
Beställare:      Uppsala Universitet
Arkitekt: Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström
Foto: Max Plunger
  Anders Tväråna (Kranbild)