LINNÉTRÄDGÅRDEN

NYBYGGE PLANERAS I LINNÉTRÄDGÅRDEN - LINK
NYA PLANER FÖR LINNÉTRÄDGÅRDEN - LINK

År: Pågående
Plats: Linnéträdgården, Uppsala
Beställare:   Statens fastighetsverk
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande 
  Emma Nilsson - Medverkande