Linnés Hammarby

NYBYGGNATION; BILJETTFÖRSÄLJNING, CAFÉ

År: 2007

Plats:

Linnés Hammarby, Uppsala
Beställare:         Uppsala Universitet
Arkitekt: Martin Stintzing - Ansvarig, Handläggande
  Sven Nyström - Medverkande