LAGNÖ GÅRD

RENOVERING

År: 2005
Plats: Norra Lagnö
Beställare:   Privat
Material: Trä
Arkitekt: Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande