KVARNHOLMEN FÖRSKOLA

RENOVERING OCH TILLBYGGNAD

År: 2017
Plats: Stockholm
Beställare: Alexanderskolan
Material: Trä
Arkitekt: Jacob Hidemark - Ansvarig
  Malin Holmberg - Handläggande
  Emma Nilsson - Medverkande
Entreprenör: RM Bygg i Hedemora