Kv. BONDESONEN STÖRRE 19

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2011
Plats: Södermalm, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Material: -
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Idha Övelius - Handläggande 
  Sven Nyström - Medverkande