KONGO KINSHASA

EXTENSION OF CHANCERY

År: 2011
Plats: Kinshasa
Beställare:    Utrikesdepartementet
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Sven Nyström - Handläggande 
  Viktor Nilsson - Medverkande