KNAPERSTA 1

RENOVERING OCH OMBYGGNAD

År: 2013
Plats: Långholmen, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Material: -
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig
  Idha Övelius - Handläggande 
  Malin Holmberg - Medverkande