JERUSALEM

RENOVERING OCH TILLBYGGNAD

År: 2008
Plats: Jerusalem
Beställare:   Statens fastigetsverk
Material: -
Arkitekt:   Sven Nyström, Martin Stintzing, Jacob Hidemark - Ansvarig och Handläggande 
  Viktor Nilsson - Medverkande