JÄRVASTADEN

NYBYGGNATION BOSTÄDER

År: 2015
Plats: Järva
Beställare:   -
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  -