IRIS 14

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: Pågående
Plats: Gamla stan, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig
  Idha Övelius - Handläggande 
  Malin Holmberg - Medverkande