IKONOSTAS

År: 2009
Plats: Maria Magdalena, Stockholm
Beställare:    Finska Ortodoxa Församlingen
Material: Trä
Arkitekt:   Jacob Hidemark (Ansvarig Arkitekt, Handläggande Arkitekt)
  Sven Nyström (Medarbetare)