HOLLÄNDSKA VÅNINGEN

RESTAURERING TULLGARN SLOTT

År: 2010 
Plats: Sörmland 
Beställare:   Statens Fastighetsverk 
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Slottsarkitekt