RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

HIPPOMENES 7

År: Pågående
Plats: Gamla stan, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig  
  Idha Övelius - Handläggande 
  Malin Holmberg - Medverkande