HALSEN 10 OCH 12

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2014
Plats: Djurgården, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Sven Nyström - Ansvarig 
  Idha Övelius - Handläggande 
  Malin Holmberg - Medverkande