HAAG

INREDNING

År: 2004
Plats: Haag, Nederländerna
Beställare:   Utrikesdepartementet
Arkitekt:   Martin Stintzing och Jacob Hidemark