Gjuteriet

NYBYGGNAD BOSTÄDER

För intervju med arkitekterna, klicka här!

År:  Pågående
Plats:  Norra Munktellstaden, Eskilstuna
Beställare:      Magnolia bostad
Arkitekt:  Ansvarig arkitekt: Jacob Hidemark
  Handläggande arkitekt: Gustav Vrang
  Medverkande arkitekt; Emma Nilsson, Idha Övelius, Martin Stintzing, Daniel Berg