Genomgripande ombyggnad av svenska residenset i Wien