Gammal byggnad putsas upp för Sveriges generalkonsul i Jerusalem