FRITIDSHUS LJUSNEDAL

NYBYGGNATION

År:  2018
Plats:  Ljusnedal
Beställare:  Privat
Material:  Trä
Arkitekt:  Jacob Hidemark - Ansvarig, handläggande