FRITIDSHUS I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

År:                         2018

Beställare:              Privat

Ansvarig Arkitekt:  Jacob Hidemark

Medverkande:        Daniel Berg