I UR OCH SKUR - VEGA

FÖRSKOLA

År: 2015
Plats: Vega, Haninge Kommun
Beställare:   Functional Facilities 
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Malin Holmberg - Handläggande 
  Daniel Berg - Medverkande