I UR OCH SKUR - JÄRVA

FÖRSKOLA

År: 2016
Plats: Järvastaden, Solna kommun
Beställare:   Functional Facilities
Arkitekt: Jacob Hidemark - Ansvarig  
  Malin Holmberg - Handläggande

I den nya stadsdelen Järvastaden uppförs under 2015 en förskola för 4 avdelningar i två plan. Likt våra andra I Ur och Skur projekt var fastighetens förutsättningar och pedagogikens inriktning ramen för formgivningen. I Järva är tomtarean begränsad och flankerad av två grannar men vätter samtidigt mot Igelbäckens naturreservat. På tomten fanns även flera vackra tallar. Dessa villkor bidrog till den snedställda glasfasaden och byggnadens placering. Samtidigt bidrar gavelfasadens tydliga siluett och de svepande glaspartierna till igenkänning mellan I Ur och Skur projekten.