CONTAINER OFFICES

TRANSPORTABLE INTERVIEW ROOMS

År: 2012 
Plats:
Beställare: Utrikesdepartementet 
Material:
Medarbetare:   Sven Nyström, Martin Stintzing, Viktor Nilsson