BRASILIA

RENOVERING OCH TILLBYGGNAD

År: 2012
Plats: Brasilien
Beställare:   Statens fastighetsverk
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Malin Holmberg - Handläggande