BODENS FÄSTNING

VÅRDPROGRAM

År: Pågående
Plats: Boden
Betställare:   Statens fastighetsverk
Arkitekt: Sven Nyström
Byggnadsantikvarie:   Staffan Hansing