PORTVAKTSHUSET

RESTAURERING OCH OMBYGGNAD

År: 2016
Plats: Södermalm, Stockholm
Beställare:   AB Stadsholmen
Arkitekt:   Jacob Hidemark - Ansvarig 
  Idha Övelius - Handläggande 
  Malin Holmberg och Viktor Nilsson - Medverkande